Większości z nas alimenty kojarzą się jednoznacznie ze środkami przeznaczonymi na utrzymanie dziecka. Okazuje się, że podczas sprawy rozwodowej sąd może zasądzić alimenty również na małżonka. W jakich okolicznościach może dojść do takiej sytuacji? Sprawdź!

Rozwód bez orzekania o winie

Osoby decydujące się na definitywne rozwiązanie małżeństwa mogą wnioskować o rozwód bez orzekania lub z orzekaniem o winie. W pierwszym przypadku sprawy rozwodowe są mniej skomplikowane. Strony nie obarczają się wzajemnie winą za rozpad pożycia, co znacząco usprawnia całą procedurę. W tym przypadku mąż ani żona nie są obarczeni obowiązkiem alimentacyjnym względem siebie. Jednak w ciężkiej sytuacji materialnej (kiedy znajdą się w „niedostatku”) mogą ubiegać się o pomoc od byłego małżonka. Świadczenie alimentacyjne ograniczone jest 5 letnim terminem. Po upływie tego czasu obowiązek wygasa.

Alimenty na małżonka: rozwód  z orzekaniem o winie

Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku spraw, w których jedna ze stron próbuje udowodnić winę byłego partnera.  Rozstrzygnięcie sporu między małżonkami jest żmudnym i skomplikowanym procesem. Wydanie pomyślnego dla powoda wyroku wymaga skompletowania materiału dowodowego, przesłuchiwania świadków i zbierania opinii biegłych. Osoba uznana przed sąd za pokrzywdzoną może żądać pomocy materialnej od winnej strony. Alimenty na małżonka przysługują każdej osobie, która wygra sprawę, bez względu na jej zarobki. Jednak warunkiem do otrzymania wsparcia jest wykazanie, że na skutek rozwodu pogorszył się jej status materialny i poziom życia. Wysokość zasądzonej kwoty uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości strony zobowiązanej do płacenia świadczenia.

Author

Comments are closed.